Wageningen

Jeugd

Jeugdprogramma Schaakvereniging Wageningen 2016-2017

Het jeugdprogramma omvat schaakles, een interne schaakcompetitie, een externe schaakcompetitie en deelname aan toernooien via de interregionale jeugdcompetitie (IJSCO). Als lid van de Wageningse schaakvereniging ben je ook lid van de KNSB en ontvang je het tijdschrift ‘Schaak Magazine’. Nieuwe jeugdleden ontvangen een CD met schaakoefeningen en als je langer dan een jaar lid blijft: een jaar gratis schaken op internet via ‘playchess.com’(http://www.schaakbond.nl/jeugd/extra-aanbod-jeugd). Vanuit de vereniging zelf ontvang je vijf maal per jaar per mail het clubblad ‘De Schakel’. De clubavond is iedere donderdag avond van 18.45 (les) of 19.15 (competitie) tot 20.00 uur. De eerste avond is de eerste donderdag van september.

Schaakles

Wie zijn speelsterkte wil vergroten kan schaakles krijgen. Er wordt les gegeven op verschillende niveaus volgens de methode van Wijgerden/Brunia stap 1 t/m 5 (www.stappenmethode.nl) . Wie aan de lessen wil deelnemen heeft de bijbehorende oefenboeken nodig, die voor € 5,00 per stuk zijn te koop bij de jeugdleider. Van de deelnemers wordt inzet verwacht en de bereidheid huiswerk te maken. De tijd die over een stap wordt gedaan varieert per kind en per stap. Voor elk van de stappen kan een officieel KNSB-diploma worden gehaald. Les wordt gegeven van 18.45 tot 19.15 uur. De lessen voor stappen 3, 4, 5 kunnen in overleg met de trainers al om 18.30 uur beginnen!

Schaakleraren:

Anja Jansen (1) 06-42579653 rickenanja@kpnmail.nl
Hans van Wijk (2) 0317-418577 hansvanwijk59@gmail.com
Frans Bonnier (3) 0317-426363 jeugdschaakwageningen@hotmail.com
Eric van Mullekom (3+) 0317-317658 ericvanmullekom@hotmail.com
Co Wiersma (4) 0317-426110 jf.wiersma@xs4all.nl
Tjerk Sminia (4) 06-22592390 tjerksminia@gmail.com
Erwin Oorebeek (5) 0317-621639 Erwin@nightjar.demon.nl

Interne competitie

Er zijn een aantal interne competities, die zo zijn opgezet, dat spelers zo veel mogelijk aan elkaar gewaagd zijn.

Jeugdcompetitie

19.15 – 19.45: een competitie van 15 min. per persoon per partij (pppp.) voor beginnende en licht gevorderde jeugdspelers. Notatie is niet verplicht, maar mag wel. De bedenktijd wordt dan 20 minuten. Deelnemers worden op schaakkracht ingedeeld in drie categorieën, waarbinnen tweemaal per jaar prijzen te winnen zijn. Bij iedere start van een competitie zullen de categorieën opnieuw worden ingedeeld. Degradatie is daarbij niet mogelijk. Wie een categorie wint promoveert automatisch naar een hogere categorie.

Laddercompetitie

Deze competitie is voor spelers uit de jeugdcompetitie die vroeg met hun partij klaar zijn. Er geldt een bedenktijd van 5 minuten per persoon per partij. Er hoeft niet te worden genoteerd. De laddercompetitie werkt als volgt:
• Beginindeling in omgekeerde volgorde van eindstand laatste interne competitie.
• Je kunt iemand uitdagen, die 1, 2, 3, 4 of 5 plaatsen boven je staat (afwezigen tellen hierbij niet mee!). Iemand, die uitgedaagd wordt is verplicht dit aan te nemen.
• Als de partij in remise eindigt of als de hoogst geplaatste speler wint, verandert er niets aan de ranglijst. Als de laagst geplaatste speler wint, komt deze 1 plaats boven de verliezer te staan. De verliezer en eventuele spelers die er nog tussen staan, zakken dus 1 plaats naar beneden.
• De hoogst geplaatsten zakken één plaats bij afwezigheid, zodat de hoogstgeplaatste aanwezige speler bovenaan komt.
• Je kunt alleen iemand uitdagen die klaar is met zijn/haar partij.
• Vooraf wordt geloot om kleurverdeling.
• Na 19.45 uur mag er niet meer worden uitgedaagd.

Brugcompetitie

19.15 – 20.15: een competitie van 30 min. pppp. Deze competitie is open en gratis toegankelijk voor gevorderde junioren, senioren, ouders van jeugdleden en iedere geïnteresseerde schaker van binnen of buiten Wageningen (ook ex- of niet-leden!). Prijzen zijn er met kerst en aan het eind van het seizoen voor de beste jeugdspelers (t/m 18 jaar) uit deze competitie. De brugcompetitie wordt in een aparte zaal gespeeld, zodat ons schaaklokaal beschikbaar is voor de jeugdcompetitie. Indeling geschiedt ter plekke, zodat iedereen die wil spontaan kan meedoen.

Snelschaakkampioenschap

Het snelschaakkampioenschap staat open voor jeugdleden en zal worden gehouden, verspreid over de eerste twee avonden na de kerstvakantie. Hierbij is de speeltijd 5 minuten p.p.p.p.

Externe competitie

Bij de externe competitie wordt er tegen teams van andere schaakverenigingen gespeeld. Ieder team bestaat uit 4 leden en speelt op een zaterdagmiddagen tegen jeugdleden van andere schaakverenigingen. Het speeltempo voor AB-teams (geboren na 1996) is 45 min. per persoon per partij. C-teams (geboren na 2002) spelen 30 min. per persoon per partij. Het speeltempo voor D- (geboren na 2004) en E-teams (geboren na 2006) is 20 min. per persoon per partij. De AB-competitie wordt rechtstreeks door de KNSB georganiseerd. De C- en E-competitie wordt op zaterdag 11 februari gespeeld. De D-competitie wordt op zaterdag 25 maart gespeeld.

Voor de begeleiding en het vervoer van teams kunnen ouders van de deelnemers worden gevraagd te helpen. Er zijn nog geen teams opgegeven voor de externe competitie. De belangstelling zal worden vastgesteld in de loop van het seizoen. De coördinatie ligt bij Frans Bonnier.

IJSCO

De IJSCO is de interregionale jeugdcompetitie. De competitie bestaat uit verschillende toernooien in de regio die op zaterdagen of zondagen worden gespeeld. Aan ieder toernooi kan individueel worden meegedaan, maar wie aan minimaal zes toernooien deelneemt, kan prijzen winnen via het eindklassement. Spelers worden op de toernooien ingedeeld naar speelsterkte met behulp van hun IJSCO-rating, die na elk toernooi opnieuw wordt berekend. Aan het eind van het seizoen organiseert SVW een eigen IJSCO-toernooi in de Vredehorst. De speeldata van de IJSCO-toernooien verschijnen zodra ze bekend zijn op http://www.schaakverenigingdetoren.nl .

Agenda

Knipsel

Reglement Jeugdschaak SV. Wageningen

Veiligheid
• We streven naar een omgeving, waarin iedereen veilig en met plezier van het schaken kan genieten.
• We gaan respectvol met elkaar om.
• Onze activiteiten zijn zo mogelijk openbaar. Indien we privélessen geven, overleggen de trainers dit met de ouders en de andere trainers.

Les
• Kom op tijd! (18.45 voor stap 1 t/m 3 of 18.30 voor stap 4, 5)
• Voor wie op les komt is het verplicht aan de lessen deel te nemen en in het werkboek te werken. Wie dit niet wil kan om 19.15 komen en alleen competitie spelen.
• Wie op les komt heeft zijn/haar boek bij zich en werkt in eigen tempo.
• Wie driemaal zijn/haar lesboek niet bij zich heeft wordt uitgesloten van de les en kan daarna voortaan om 19.15 komen.

Interne competitie
• Wie niet kan komen meldt zich voor 17.00 uur af bij de jeugdleider (jeugdcompetitie).
o Afgemelde spelers krijgen 1/3 maal de punten van winst op zijn/haar eigen positie.
o Niet afgemelde spelers krijgen géén punten en zijn automatisch afgemeld voor de volgende ronde! Zij moeten zich dus aanmelden om de volgende keer te worden opgesteld.
• Spelers die proefexamen doen, krijgen ½ maal de punten van winst op zijn/haar eigen positie.
• Geef je tegenstander voor en na de partij een hand.
• De partijen beginnen gelijktijdig om 19.15. Hierna zorgt iedereen voor rust in de speelzaal.
• Zonder toestemming van de jeugdleider verlaat niemand het schaaklokaal.
• Is het aantal spelers oneven, dan ontvangt de speler die ingedeeld is als oneven 1/1 maal de punten van winst op zijn/haar eigen positie.
• Komt jouw tegenstander niet opdagen, dan zal worden bekeken of een andere tegenstander kan worden gevonden. Indien dit niet lukt krijg je een reglementaire overwinning.
• Er wordt gespeeld met de klapborden
• Na afloop van de partij zetten de spelers de stukken in de beginstand op het bord. Hierna wordt de uitslag doorgegeven. Na 19.45 uur controleren de spelers of de stukken compleet zijn, doen ze in de doos en zetten die op zijn plaats in de kast.
• Ga netjes met het materiaal om (stukken, klokken, potloden, gummen, enz.)
• Enkele spelregels:
o De zwartspeler mag bepalen aan welke kant van het bord hij/zij de klok wenst.
o Aangeraakt is zetten, losgelaten is gezet.
o Je moet de klok indrukken met dezelfde hand als waarmee je zet.
o Alleen de spelers en de wedstrijdleider mogen zeggen dat de bedenktijd verstreken is.
o Bij onenigheid wordt de klok stil gezet en wordt de leiding erbij gehaald.
o Kijken bij andere partijen mag, maar de spelers hebben het recht toeschouwers weg te sturen als zij dit niet wensen.

Deelname jeugdleden aan seniorencompetitie

Jeugdleden kunnen ook meespelen in de seniorencompetitie die om 20.00 uur begint. Zij moeten zich dan voor 18.00 uur aanmelden bij de wedstrijdleider binnencompetitie. Het speeltempo is hier normaliter 1.40 uur per persoon per partij plus 10 seconden per zet, maar voor jeugdleden is het mogelijk om 50 minuten p.p.p.p. te spelen plus 10 seconden per zet, zodat het niet te laat wordt.