Wageningen

Info

De Schaakvereniging Wageningen speelt in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen, tel. 0317-411805.
Weergeven locatie op kaart

Speeltijden interne competities:
De senioren schaken op donderdagavond van 20.00 tot uiterlijk 24.00 uur. Informatie bij intern wedstrijdleider Marius Bolck. Afmelden uiterlijk dezelfde donderdag om 17.00 uur bij intern wedstrijdleider.
De jeugdleden hebben op donderdagavond schaakles van 18.30 tot 19.15 uur en schaken van 19.15 tot 20.00 uur. Afmelden jeugd: uiterlijk dezelfde donderdag tot 17.00 uur bij jeugdleider.
Daarnaast wordt er vanaf 19.15 uur geschaakt in de “Brugcompetitie” waar iedereen, jeugd, volwassen, gasten, jijzelf en anderen aan mee kunnen doen: Aanmelden is niet nodig, zorg alleen dat je er om 19.15 uur bent en speel een potje mee!

Externe competitie:
– Wageningen speelt met vier teams in de KNSB-competitie. De thuiswedstrijden op zaterdag beginnen om 13.00 uur
– In de SOS-competitie spelen ook vier teams. De thuiswedstrijden beginnen op donderdagavond vanaf 20.00 uur

Bestuur:
Voorzitter: Kees Stap,  tel. 06-30277145, e-mail k.stap[apestaartje]planet.nl
PR-commissaris: Joost Hooghiemstra, tel. 06-81900969, e-mail joosthoo[apestaartje]hotmail.com
Secretaris: Erwin Oorebeek, tel. 0317-621639 e-mail erwin[apestaartje]nightjar.demon.nl
Penningmeester: Gerrit Walstra, tel. 0317-417638 gewalstra[apestaartje]cs.com
Jeugdleider: Bartel Dodeman, tel. 06-50281505, e-mail jeugdschaakwageningen[apestaartje]hotmail.com
Wedstrijdleider Intern: Marius Bolck, tel. 06-52801078, e-mail svwageningenintern[apestaartje]gmail.com
Wedstrijdleider Extern: Eric van Mullekom 0317-317658, e-mail ericvanmullekom[apestaartje]hotmail.com
Materiaalcommissaris: Steef Bijlmakers

Lidmaatschap en contributie:
Lid van de schaakvereninging word je voor een jaar: van 1 augustus tot 31 juli. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor telkens een jaar verlengd. Opzeggen kan op zijn laatst tot een maand voor het verstrijken van het lopende jaar.
Contributie senioren: 110 euro per jaar
Contributie voltijds HBO- en universiteitsstudenten v.a. 21 jaar: 100 euro per jaar
Studenten en overige leden tot en met 20 jaar oud betalen de jeugdcontributie.
Contributie jeugd: 50 euro per jaar
Het rekeningnummer van Schaakvereniging Wageningen is NL16INGB0000970314.

Omdat Schaakvereniging Wageningen een Thymoserkende vereniging is, kunnen studenten met een sportkaart van de WUR via SWU Thymos subsidie aanvragen en op die manier een deel van hun contributie terugkrijgen. Neem hiervoor contact op met Thymos:
SWU Thymos
Bornsesteeg 2
6708 PE Wageningen
0317-482746
swu.thymos@wur.nl
www.wageningenur.nl/swuthymos

Reglementen van de interne seniorencompetitie

Kampioenschap
Aan het begin van de competitie wordt voor iedereen de initiële ELO-rating bepaald. Deze is gelijk aan de ELO-rating van de vorige competitie of, bij nieuwe leden, de KNSB-rating of een schatting. Na iedere ronde worden de volgende stappen na elkaar uitgevoerd :
1. De actuele ELO-ratings worden berekend op basis van de initiële ELO-ratings en alle interne partijen.
2. De TPR’s (Toernooi-Prestatie-Rating) worden berekend op basis van de actuele ELO-ratings en alle interne partijen. Om indelingstechnische redenen wordt de TPR tijdens de 1e vier partijen gelijk gesteld aan de actuele ELO-rating. Externe partijen en interne partijen waarvan de uitslag reglementair is bepaald worden niet meegenomen in de ELO- en TPR-berekeningen.
3. De behaalde punten worden berekend op basis van de actuele posities van de tegenstanders op de TPR-ranglijst. Het aantal punten dat een tegenstander ‘waard’ is = 150 minus diens positie op de TPR-ranglijst. Bij winst krijgt men de volle punten, bij remise de helft en bij verlies 0 punten. Voor externe partijen wordt de puntenwaarde van de tegenstander gelijkgesteld aan die van jezelf.
De speler die na de 32e ronde de meeste punten heeft behaald is de clubkampioen.
De speler die na 32 ronden het meest is gestegen in ELO-punten is de winnaar van de Runner-Up Cup.

Indeling
De indeling geschiedt op basis van het gewogen gemiddelde van de positie op de TPR-ranglijst en de positie op de puntenranglijst. De weegfaktor is afhankelijk van het aantal gespeelde partijen. Bij de 1e partij weegt de positie op de TPR-ranglijst 24x maal mee en de positie op de puntenranglijst 0x. Bij iedere volgende partij weegt de positie op de TPR-ranglijst 1x minder mee en die op de puntenranglijst 1x meer. Op deze manier is de balans na 24 partijen volledig doorgeslagen naar de puntenpositie en weegt de TPR-positie niet meer mee.
Bij de indeling geldt als extra criterium dat het ratingverschil tussen de spelers tijdens de 1e vier ronden maximaal 250 kan zijn en daarna maximaal 400.
Voorts is de competitie ingedeeld in 4 blokken van 8 ronden. Binnen zo’n blok kan men slechts eenmaal tegen een bepaalde tegenstander worden ingedeeld.
Bij een oneven aantal spelers vindt uitloting plaats op basis van een lijst die door de wedstrijdleider aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld. Alleen spelers die op de aanwezigenlijst staan en niet eerstejaars lid zijn kunnen worden uitgeloot. De als oneven uitgelote speler krijgt 2/3 van zijn/haar waardepunten. Daarnaast worden in de laatste 8 rondes geen spelers uitgeloot die kans hebben op het kampioenschap.

Partij
Tijdens de partij wordt gespeeld volgens FIDE-reglement. In geval van onenigheid beslist de arbiter. Het speeltempo voor de gehele partij is 1 uur 40 minuten plus 10 seconden per zet per persoon. Er mag ook een vaste speeltijd van 1uur 50 minuten worden overeengekomen. In afwijking van het FIDE-reglement gelden de volgende regels:
• De interne competitie start tijdens een reguliere clubavond op donderdag om 20.00 uur. Wanneer een speler te laat is mag de klok vanaf 20.15 uur door de tegenstander worden gestart.
• Een speler verliest de partij als hij/zij niet voor 21.00 uur (één uur na het aanvangstijdstip) aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.
• Mobiele apparatuur is niet verboden maar mag in de speelzaal géén geluid te veroorzaken. Indien dit wel gebeurt wordt de betreffende speler bestraft met automatische uitloting de volgende keer dat er een oneven aantal spelers is. Deze uitloting wordt niet geregistreerd in de uitlootlijst.
• Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar resultaat op het uitslagenformulier.

Afwezigheid
Bij tijdige afmelding krijgt men compensatiepunten. Voor afwezigheid 1 t/m 5 krijgt men 40% van de eigen waardepunten; voor 6 t/m 10 krijgt men 30%, voor 11 t/m 15 wordt dat 23% (0,75×0,75×40%) etc.
Spelers die verhinderd zijn voor een speelavond kunnen zich uiterlijk donderdag om 17.00 u afmelden door:
1. Op het indelingsformulier onder de betreffende datum.
2. Telefonisch of per SMS/Whatsapp bij de wedstrijdleider.
3. Via e-mail-adres svwageningenintern@gmail.com.
Spelers die standaard afwezig zijn kunnen zich op dezelfde manier aanmelden.
Indien iemand die zich op tijd heeft afgemeld per ongeluk tòch wordt ingedeeld dan krijgt de tegenstander bij opkomst 2/3 van zijn/haar eigen waardepunten en een aantekening als ‘oneven’. Wanneer niet op tijd is afgemeld geldt dit voor de tegenstander als een reglementaire overwinning.